Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

3819 a50d 420
Reposted fromwestwood westwood viadoubleespresso doubleespresso
devildrinkswhiskey
7889 3e1d 420
Reposted byzyrafkoveloveZoonk11

June 30 2015

devildrinkswhiskey
1090 a331 420
devildrinkswhiskey
1087 00b5 420
simpsons when high
Reposted byfotofob fotofob
devildrinkswhiskey
1086 8a69 420
Reposted byfotofobprimevalrenanalucidumintervallumjulann

June 22 2015

devildrinkswhiskey
6001 9d2c 420
Reposted fromrol rol viadoubleespresso doubleespresso
devildrinkswhiskey

May 18 2015

devildrinkswhiskey
0729 1b53 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viabaniaczello baniaczello

March 21 2015

devildrinkswhiskey
6769 d061 420
devildrinkswhiskey
4175 d937 420
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeckycue beckycue
devildrinkswhiskey
I saw tail lights last night in a dream about my old life.
Everybody leaves, so why, why wouldn't you?
— the gaslight anthem - great expectations

March 12 2015

devildrinkswhiskey
7713 9c4a 420
Reposted frombeckycue beckycue viaLadyevil Ladyevil

February 28 2015

devildrinkswhiskey
Here in the dark, I cherish the moonlight 
I'm in love with the way you're in love with the night 
— the gaslight anthem

December 29 2014

devildrinkswhiskey
Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku.
— Janusz Leon Wiśniewski

December 28 2014

devildrinkswhiskey
3805 1625 420
Reposted fromOFFka OFFka vianiewychamowanee niewychamowanee
devildrinkswhiskey
4514 236c 420
najlepsza scena futuramy
dokładnie tak się czuję jak uda mi się coś dobrego napisać 
devildrinkswhiskey
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
devildrinkswhiskey
Największą zbrodnią, jaką możesz popełnić wobec swojej kobiety i waszego związku, jest obojętność. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale te cudowne istoty, które są w stanie przeżyć ból wypychania na świat noworodka przez swoje piękne kuciapki i potrafią potem jeszcze chcieć się pieprzyć, nie wykształciły przeciw niej żadnego mechanizmu obronnego. Zniosą zdradę, plaskacza (co nie znaczy, że masz zacząć ją bić. Kto uderzy kobietę poza łóżkiem i bez wyraźnej zachęty, ten świnia, a nie facet. Chyba, że zasłużyła), chlanie i zbieranie za tobą brudnych skarpet. Przeżyją, kiedy kogoś zamordujesz. Zniosą to, że nazywasz się mężczyzną, chociaż oglądasz kucyki, albo inne chińskie bajki. Ale zacznij okazywać obojętność, a coś w nich zaczyna umierać. Powoli usychają.
— Konrad Jurecki
Reposted fromzabka zabka vianiewychamowanee niewychamowanee
devildrinkswhiskey
(...) zasługuję na jakieś zakończenie więc już odejdź na zawsze albo daj mały znak
— gdzieś w notatkach ze studia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl