Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

devildrinkswhiskey
1069 37ee 420
Reposted fromretaliate retaliate viaemciu emciu

December 17 2014

devildrinkswhiskey
8595 06f4 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viapigm pigm

November 24 2014

7477 7e01 420
Reposted fromdeviate deviate viaLadyevil Ladyevil
devildrinkswhiskey
0002 9dc5
Reposted fromfreddymylove freddymylove viapigm pigm
devildrinkswhiskey
well... fuck
Reposted bybaniaczello baniaczello
devildrinkswhiskey
devildrinkswhiskey
devildrinkswhiskey
Reposted fromZcubany Zcubany viapigm pigm
devildrinkswhiskey
6916 74be
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viapigm pigm
devildrinkswhiskey
Bo kiedy ktoś pisze o miłości, kiedy próbuje ją zdefiniować, zawsze kończy się na "stanie ducha" albo rzeczowniku abstrakcyjnym, i ja też próbuje tak ją widzieć, a tymczasem miłość to... No, to ty. Po prostu. Bez ciebie zniknie. Nie ma w niej nic abstrakcyjnego.
— Nick Hornby- Juliet, naga
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaSamotny Samotny

November 23 2014

devildrinkswhiskey
8541 4d0b 420
Reposted from107cake 107cake viapigm pigm

October 13 2014

devildrinkswhiskey
3434 5837 420
Reposted fromumorusana umorusana viaidzsobie idzsobie

September 22 2014

devildrinkswhiskey
3778 aebb 420
Reposted byliwqbaniaczello

July 14 2014

devildrinkswhiskey
Ludzie - nie wiedząc jak bardzo nie mogą ufać przyszłym samym sobie  - składają piękne obietnice przed obliczem zupełnie przecież nieznanego ciągu wydarzeń.
Reposted fromLadyevil Ladyevil
devildrinkswhiskey
5605 c5f9 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viabaniaczello baniaczello
devildrinkswhiskey
7706 6924 420

Sea Lion tries to eat a hand

devildrinkswhiskey
6776 fe2d 420
Reposted fromwynne wynne viabaniaczello baniaczello

March 02 2014

devildrinkswhiskey
KIedy na mnie patrzysz tak
Czuję, jak płoniesz
Kotku, cała drżysz więc jak
Co z nami dalej?

Nie graj takiej niewinnej już
Przecież dobrze widzę, że
Twoje oczy świecą się 
Najdzikszym żarem

Chodź tu, mała
Nie ma na co czekać
Chodź tu, mała
O nic już się nie martw
Choć noc jest jeszcze
Dosyć młoda
Nie będzie tylko dla nas 
Wiecznie trwać

Zanim trzeźwość ostudzi nas
Potańcz na mnie trochę
I pozwól mi poznać smak
Swoich słodkich ust

Już nie ma nic, skarbie
Tylko ja i ty
Szkoda czasu na twe gry

Chodź tu, mała
Nie ma na co czekać
Chodź tu, mała
O nic już się nie martw
Choć noc jest jeszcze
Dosyć młoda
Nie będzie tylko dla nas 
Wiecznie trwać
— Black Jack - "Cała Drżysz" Mój pierwszy polski tekst. Nawet wyszło
devildrinkswhiskey
-Napiłbym się whisky.
-To ci zaszkodzi.
-Nie. To mi tylko nie pomoże.
— E.Hemingway ''Śniegi Kilimandżaro"
Reposted fromLadyevil Ladyevil

February 27 2014

devildrinkswhiskey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl